Mã Giảm Giá Adayroi → 20% OFF | Tháng 12 – 2019

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

Hãy lưu lại bài viết này vì mã giảm giá Adayroi chỉ vừa mới được cập nhật hôm nay. Chia sẻ ngay cho bạn bè cùng biết nhé

DANH MỤC MÃ GIẢM GIÁ/strong>


ÁP DỤNG NHIỀU SẢN PHẨM

Ưu đãi 55.000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 55.000đ cho đơn hàng Lock&Lock từ 1.000.000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 200.000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 200.000đ cho một số sản phẩm Laptop. Số lượng có hạn. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 50.000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 50.000đ cho một số sản phẩm Laptop. Số lượng có hạn Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 200,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Giảm thêm 200,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Optimum từ 1,118,000đ trở lên. Không áp dụng cùng các ưu đãi khác.

Ưu đãi100,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Giảm thêm 100,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Optimum từ 638,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 10 lần.

Ưu đãi 50,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 50,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Optimum từ 321,000đ trở lên. Không áp dụng cùng các ưu đãi khác.

Ưu đãi 100,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 100,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Optimum từ 561,000đ trở lên. Không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi nhập code khác.

Ưu đãi 20,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 20,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Thực phẩm khô từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Sữa được gắn nhãn ưu đãi từ 450,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 330,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Mẹ bé.Chỉ áp dụng các sản phẩm của nhà cung cấp VINMART – VINGROUP. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 25,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 25,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 550,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Mẹ bé.Chỉ áp dụng các sản phẩm của nhà cung cấp VINMART – VINGROUP. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 30% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 30%. Áp dụng cho đơn hàng Vinamilk được gắn nhãn ưu đãi từ 5,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 20% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 20%. Áp dụng cho đơn hàng  Vinamilk được gắn nhãn ưu đãi từ 5,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 300,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 300,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 30,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe – bảo hiểm. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 40,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 40,000đ. Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 559,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 80,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 80,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 2,100,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Phụ kiện gia đình khác ,Nội thất ,Đồ dùng phòng tắm ,Thiết bị phòng tắm ,Thiết bị điện ,Sửa chữa nhà cửa ,Đèn & Thiết bị chiếu sáng. Mỗi tài khoản được sử dụng 2 lần.

Ưu đãi 5% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 5%. Áp dụng cho đơn hàng Venuco được gắn nhãn ưu đãi Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 10% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 10%. Áp dụng cho đơn hàng Venuco được gắn nhãn ưu đãi Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 30,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 30,000đ. Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 699,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 200,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 200,000đ Áp dụng cho đơn hàng từ 9,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Du lịch., ngoại trừ ngành hàng Thẻ VinID. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 40,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 40,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 1,100,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Ẩm thực., ngoại trừ ngành hàng Thẻ VinID ,Đặt chỗ trực tuyến. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 80.000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 80.000đ cho đơn hàng ẩm thực từ 1.600.000đ trở lên, loại trừ Thẻ VinID, Đặt chỗ trực tuyến. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 50,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 50,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 1,100,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Spa & Làm đẹp ,Giải trí & Dịch vụ hỗ trợ., ngoại trừ ngành hàng Thẻ VinID ,Đặt chỗ trực tuyến. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 100,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 100,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 9,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe – bảo hiểm. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 50,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 50,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 4,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe – bảo hiểm. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 180,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 180,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 16,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe – bảo hiểm. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 6% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 6%.tối đa 25,000đ, Áp dụng cho đơn hàng từ 400,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Thực phẩm.Chỉ áp dụng các sản phẩm của nhà cung cấp VINMART – VINGROUP. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 5% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 5%.tối đa 15,000đ, Áp dụng cho đơn hàng từ 300,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Thực phẩm.Chỉ áp dụng các sản phẩm của nhà cung cấp VINMART – VINGROUP. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 25,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 25,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Thực phẩm- Sữa kem từ 650,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Thực phẩm tươi từ 450,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 20,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 20,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Sữa bột từ 600,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 55,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 55,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Bia Hoegaarden được gắn nhãn từ 450,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 10 lần.

Ưu đãi 300,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 300,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 8,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Phụ kiện gia đình khác ,Nội thất ,Đồ dùng phòng tắm ,Thiết bị phòng tắm ,Thiết bị điện ,Sửa chữa nhà cửa ,Đèn & Thiết bị chiếu sáng. Mỗi tài khoản được sử dụng 2 lần.

Ưu đãi 4% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 4%.tối đa 50,000đ, Áp dụng cho đơn hàng từ 399,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Tã – Bỉm cho bé.Chỉ áp dụng các sản phẩm của nhà cung cấp LE MAY. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 10,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 10,000đ. Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 400,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 450,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần. Số lượng giftcode có hạn

Ưu đãi 25,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 25,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 35,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 35,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 800,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 40,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 40,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng  được gắn nhãn ưu đãi từ 900,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 10,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 10,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Hóa phẩm chất tẩy được gắn nhãn ưu đãi từ 400,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Đồ chơi được gắn nhãn ưu đãi từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 30,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 30,000đ. Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 500,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần. Số lượng giftcode có hạn.

Ưu đãi 70,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 70,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 3,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Du lịch., ngoại trừ ngành hàng Thẻ VinID. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

MÁY TÍNH LINH PHỤ KIỆN

Ưu đãi 200.000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 200.000đ cho một số sản phẩm Laptop. Số lượng có hạn. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 50.000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 50.000đ cho một số sản phẩm Laptop. Số lượng có hạn Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

ĐIỆN GIA DỤNG

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 450,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần. Số lượng giftcode có hạn

Ưu đãi 25,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 25,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 35,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 35,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 800,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 40,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 40,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng  được gắn nhãn ưu đãi từ 900,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Đồ chơi được gắn nhãn ưu đãi từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Mẹ và Bé

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 330,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 100,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 100,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 2,800,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Thực phẩm ,Mẹ bé ,Đồ dùng gia đình.Chỉ áp dụng các sản phẩm của nhà cung cấp ADR-VINMART – VINGROUP. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 7% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Giftcode giảm 7% tối đa 200.000đ cho đơn hàng Huggies Platinum LZZ từ 500.000đ (áp dụng với các sản phẩm gắn nhãn) Số lần sử dụng 03 lần/01 tài khoản. Số lượng giftcode có hạn.

Ưu đãi 10% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 10%.tối đa 120,000đ, Áp dụng cho đơn hàng Abbott được gắn nhẫn ưu đãi từ 25,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 12% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 12%.tối đa 150,000đ, Áp dụng cho đơn hàng Abbott được gắn nhãn ưu đãi. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 15% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15%.tối đa 150,000đ, Áp dụng cho đơn hàng Abbott được gắn nhãn ưu đãi Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 10% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 10%.tối đa 200,000đ, Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 700,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 5% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 5%.tối đa 100,000đ, Áp dụng cho đơn hàng có sản phẩm được gắn nhãn từ 300,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 2% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 2%.tối đa 50,000đ, Áp dụng cho đơn hàng Merries từ 300,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 4% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 4%.tối đa 50,000đ, Áp dụng cho đơn hàng từ 399,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Tã – Bỉm cho bé.Chỉ áp dụng các sản phẩm của nhà cung cấp LE MAY. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 10,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 10,000đ. Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 400,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 450,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần. Số lượng giftcode có hạn

Ưu đãi 25,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 25,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 35,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 35,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 800,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 40,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 40,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng  được gắn nhãn ưu đãi từ 900,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 10,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 10,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Hóa phẩm chất tẩy được gắn nhãn ưu đãi từ 400,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Đồ chơi được gắn nhãn ưu đãi từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 25,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 25,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Thực phẩm- Sữa kem từ 650,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 20,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 20,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Sữa bột từ 600,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Sữa được gắn nhãn ưu đãi từ 450,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 330,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Mẹ bé.Chỉ áp dụng các sản phẩm của nhà cung cấp VINMART – VINGROUP. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 25,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 25,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 550,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Mẹ bé.Chỉ áp dụng các sản phẩm của nhà cung cấp VINMART – VINGROUP. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 40,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 40,000đ. Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 559,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Nhà cửa & Đời sống

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 330,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 100,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 100,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 2,800,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Thực phẩm ,Mẹ bé ,Đồ dùng gia đình.Chỉ áp dụng các sản phẩm của nhà cung cấp ADR-VINMART – VINGROUP. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 300,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 300,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 8,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Phụ kiện gia đình khác ,Nội thất ,Đồ dùng phòng tắm ,Thiết bị phòng tắm ,Thiết bị điện ,Sửa chữa nhà cửa ,Đèn & Thiết bị chiếu sáng. Mỗi tài khoản được sử dụng 2 lần.

Ưu đãi 10,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 10,000đ. Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 400,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 450,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần. Số lượng giftcode có hạn

Ưu đãi 25,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 25,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 35,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 35,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 800,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 40,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 40,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng  được gắn nhãn ưu đãi từ 900,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 10,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 10,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Hóa phẩm chất tẩy được gắn nhãn ưu đãi từ 400,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Đồ chơi được gắn nhãn ưu đãi từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 80,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 80,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 2,100,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Phụ kiện gia đình khác ,Nội thất ,Đồ dùng phòng tắm ,Thiết bị phòng tắm ,Thiết bị điện ,Sửa chữa nhà cửa ,Đèn & Thiết bị chiếu sáng. Mỗi tài khoản được sử dụng 2 lần.

SỨC KHOẺ VÀ LÀM ĐẸP

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 330,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 450,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần. Số lượng giftcode có hạn

Ưu đãi 25,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 25,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 35,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 35,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 800,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 40,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 40,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng  được gắn nhãn ưu đãi từ 900,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 10,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 10,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Hóa phẩm chất tẩy được gắn nhãn ưu đãi từ 400,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Đồ chơi được gắn nhãn ưu đãi từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 100,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 100,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 9,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe – bảo hiểm. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 50,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 50,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 4,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe – bảo hiểm. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 180,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 180,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 16,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe – bảo hiểm. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 300,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 300,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 30,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe – bảo hiểm. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 30,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 30,000đ. Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 699,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Thời trang

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 330,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 450,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần. Số lượng giftcode có hạn

Ưu đãi 25,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 25,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 35,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 35,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng được gắn nhãn ưu đãi từ 800,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 40,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 40,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Gia dụng  được gắn nhãn ưu đãi từ 900,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Đồ chơi được gắn nhãn ưu đãi từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 5% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 5%. Áp dụng cho đơn hàng Venuco được gắn nhãn ưu đãi Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 10% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 10%. Áp dụng cho đơn hàng Venuco được gắn nhãn ưu đãi Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

ô Tô Xe máy và xe đạp

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 330,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 10,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 10,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Hóa phẩm chất tẩy được gắn nhãn ưu đãi từ 400,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Đồ chơi được gắn nhãn ưu đãi từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lần.

Thực Phẩm

Ưu đãi 20,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 20,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Sữa bột từ 600,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 20,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 20,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Thực phẩm khô từ 550,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Sữa được gắn nhãn ưu đãi từ 450,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 30% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 30%. Áp dụng cho đơn hàng Vinamilk được gắn nhãn ưu đãi từ 5,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 20% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 20%. Áp dụng cho đơn hàng  Vinamilk được gắn nhãn ưu đãi từ 5,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 200,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Giảm thêm 200,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Optimum từ 1,118,000đ trở lên. Không áp dụng cùng các ưu đãi khác.

Ưu đãi100,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Giảm thêm 100,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Optimum từ 638,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 10 lần.

Ưu đãi 50,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 50,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Optimum từ 321,000đ trở lên. Không áp dụng cùng các ưu đãi khác.

Ưu đãi 100,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 100,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Optimum từ 561,000đ trở lên. Không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi nhập code khác.

Ưu đãi 100,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 100,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 2,800,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Thực phẩm ,Mẹ bé ,Đồ dùng gia đình.Chỉ áp dụng các sản phẩm của nhà cung cấp ADR-VINMART – VINGROUP. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 5% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 5%.tối đa 30,000đ, Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 300,000đ trở lên. Không áp dụng đồng thời cùng các giftcode khác.

Ưu đãi 10% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 10%.tối đa 120,000đ, Áp dụng cho đơn hàng Abbott được gắn nhẫn ưu đãi từ 25,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 5% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 5%.tối đa 100,000đ, Áp dụng cho đơn hàng có sản phẩm được gắn nhãn từ 300,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 90,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 90,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 700,000đ trở lên được gắn nhãn ưu đãi của nhà cung cấp Green Home. Mỗi tài khoản được sử dụng 10 lần.

Ưu đãi 50,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 50,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 400,000đ trở lên các sản phẩm được gắn nhãn ưu đãi của nhà cung cấp Green Home Mỗi tài khoản được sử dụng 10 lần.

Ưu đãi 55,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 55,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Bia Hoegaarden được gắn nhãn từ 450,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 10 lần.

Ưu đãi 30,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 30,000đ. Áp dụng cho đơn hàng được gắn nhãn ưu đãi từ 500,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần. Số lượng giftcode có hạn.

Ưu đãi 6% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 6%.tối đa 25,000đ, Áp dụng cho đơn hàng từ 400,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Thực phẩm.Chỉ áp dụng các sản phẩm của nhà cung cấp VINMART – VINGROUP. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 5% TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 5%.tối đa 15,000đ, Áp dụng cho đơn hàng từ 300,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Thực phẩm.Chỉ áp dụng các sản phẩm của nhà cung cấp VINMART – VINGROUP. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 25,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 25,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Thực phẩm- Sữa kem từ 650,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

Ưu đãi 15,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 15,000đ. Áp dụng cho đơn hàng Thực phẩm tươi từ 450,000đ trở lên. Mỗi tài khoản được sử dụng 3 lần.

VOUCHER & DỊCH VỤ

Ưu đãi 40,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 40,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 1,100,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Ẩm thực., ngoại trừ ngành hàng Thẻ VinID ,Đặt chỗ trực tuyến. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 80.000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 80.000đ cho đơn hàng ẩm thực từ 1.600.000đ trở lên, loại trừ Thẻ VinID, Đặt chỗ trực tuyến. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 50,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 50,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 1,100,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Spa & Làm đẹp ,Giải trí & Dịch vụ hỗ trợ., ngoại trừ ngành hàng Thẻ VinID ,Đặt chỗ trực tuyến. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 100,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 100,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 9,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe – bảo hiểm. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 50,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 50,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 4,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe – bảo hiểm. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 180,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 180,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 16,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe – bảo hiểm. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 300,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 300,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 30,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe – bảo hiểm. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Du Lịch

Ưu đãi 70,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 70,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 3,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Du lịch., ngoại trừ ngành hàng Thẻ VinID. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 200,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 200,000đ Áp dụng cho đơn hàng từ 9,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Du lịch., ngoại trừ ngành hàng Thẻ VinID. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Khách Sạn

Ưu đãi 70,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 70,000đ. Áp dụng cho đơn hàng từ 3,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Du lịch., ngoại trừ ngành hàng Thẻ VinID. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.

Ưu đãi 200,000đ TỐI ĐA

Mã Giảm Giá Ưu đãi 200,000đ Áp dụng cho đơn hàng từ 9,000,000đ trở lên. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc những ngành hàng Du lịch., ngoại trừ ngành hàng Thẻ VinID. Mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần.
[atcoupon type=”adayroi”]

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Scroll Up