Từ Chối Trách Nhiệm (Disclamer)

Chúng tôi, những người lập ra website này. Ngoài quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin chương trình khuyến mãi giảm giá. Và sau đây là quyền xin được “Từ chối Trách Nhiệm”

Bảng Tiếng Anh Về “Từ Chối Trách Nhiệm” (DisClamer)

CHI TIẾT: XEM TẠI ĐÂY

Bảng Tiếng Việt Về “Từ Chối Trách Nhiệm”

Website Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin này được cung cấp bởi trang https://magiamgialientuc.com thuộc công ty Internet Bình Tân. Website chỉ cung cấp thông tin chung chung tổng hợp khuyến mãi giảm giá, và chúng tôi không đại diện hoặc có trách nhiệm bảo đảm về nhưng mất mát, hoặc thiệt hài từ việc mua sắm online ở website khác.

Từ Chối Trách Nhiệm về những đường Link ra ngoài

Tất cả những đường dẫn (link) giới thiệu mà chúng tôi cung cấp và đặt trong bài viết chỉ để giới thiệu về chương trình ưu đãi từ các trang thương mại điện tử lớn ở Việt Nam. Việc bạn mua sắp sau khi ra khỏi website này và dẫn đến website khác, chúng tôi không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm.

Từ Chối Trách Nhiệm Chuyên Môn

Chúng tôi chỉ duy nhất cung cấp thông tin và mang tính tham khảo. Vì vật tất cả những hành động mua sắm hay giao dịch online ở ngoài website này bạn sẽ chịu hoàng toàn trách nhiệm.

Tiếp Thị Liên Kết

Website này là hợp tác với những đối tác trong ngành tiếp thị liên kết. Chúng tôi sẽ được hoa hồng khi giới thiệu sản phẩm và phát sinh giao dịch từ website chúng tôi. Những nền tảng tiếp thị liên kết chúng tôi tham gia bao gồm

  • Hasoffer
  • Massoffer
  • Access Trade

 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Scroll Up